Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Vài thủ thuật trong MS Word 2003

1. Tắt khung Getting Started: Mở Word - Tool - Options - View – Bỏ chọn: Startup Task Pane. 2. Bỏ khung bao quanh ảnh khi chèn: Mở Word - Tool - Options - General – Bỏ chọn: Automatic create drawing canvas when inserting AutoShapes 3. Trang văn bản nền xanh, chữ trắng: Mở Word - Tool - Options - General – Bỏ chọn: Bluc barackground, white text. 4. Làm mất khung khi Copy: Mở Word - Tool - Options - Edit – Bỏ chọn: Show Paste Options Buttons. 5....

BÀI GIẢNG  (19 bài)

TƯ LIỆU  (5 bài)

GIÁO ÁN  (14 bài)

ĐỀ THI  (26 bài)

Website của các thành viên
Thủ thuật blog Violet
Lượt truy cập: 41
VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
Lượt truy cập: 21
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 15
Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 8
Nguyễn Viết Xuân
Lượt truy cập: 5